קריאות עבור מיני-כתבות לאתר

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
יום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
יום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
מייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 18 שבועות
חיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועותברי דוידסון
סדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
התפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
יש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
יוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
אירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועותברוך אורן
עריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועותברוך אורן
מצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
תיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברוך אורן
תהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature12 שנים 28 שבועותברוך אורן
סיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
דיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
הנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועות
נורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועות
נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
מצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
יום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועותshiralony
שלב תוכן #