קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 19 שבועות
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 9 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature4 שנים 49 שבועותברוך אורן
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 23 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 10 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature8 שנים 45 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature4 שנים 49 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #