קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועות
רכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים שבוע אחד
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 41 שבועותברוך אורן
רכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 15 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 41 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #