קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 22 שבועות
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 5 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 10 שבועותברוך אורן
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 9 שבועותברוך אורן
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 36 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #