קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 49 שבועות
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 39 שבועות
רכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים שבוע אחדברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 27 שבועותברוך אורן
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 27 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #