קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 46 שבועות
רכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
canon לתיקוןפתוחnormalbug13 שנים 40 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature10 שנים 24 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועותברוך אורן
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature10 שנים 24 שבועותברוך אורן
רכש 2015פתוחnormalfeature7 שנים 51 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 38 שבועותברוך אורן
מצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug10 שנים 24 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #