קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature13 שנים 35 שבועות
רכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
canon לתיקוןפתוחnormalbug14 שנים 30 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature15 שנים 9 שבועותברוך אורן
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature11 שנים 14 שבועותברוך אורן
רכש 2015פתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועותברוך אורן
מצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug11 שנים 14 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #