קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
רכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
רכש 2015פתוחnormalfeature7 שנים 25 שבועותברוך אורן
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועותברוך אורן
מצלמת PANASONIC בלי סאונדפתוחnormalbug9 שנים 50 שבועותברוך אורן
canon לתיקוןפתוחnormalbug13 שנים 15 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #