קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 44 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 30 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 18 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 18 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 40 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 14 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #