קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 36 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 22 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature6 שנים 9 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature6 שנים 10 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 31 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 23 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #