קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature7 שנים 25 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature9 שנים 50 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature13 שנים 12 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature13 שנים 46 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #