קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 33 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 19 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 6 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 6 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 20 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #