קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature2 שנים 20 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature4 שנים 6 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature4 שנים 45 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature4 שנים 46 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature7 שנים 15 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature8 שנים 7 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #