קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 23 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים 9 שבועות
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 49 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 49 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 19 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #