קריאות עבור תחזוקת ציוד

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
רכש 2015פתוחnormalfeature3 שנים 15 שבועותברוך אורן
רכש 2014פתוחnormalfeature5 שנים שבוע אחד
תיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature5 שנים 41 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature5 שנים 41 שבועותברוך אורן
רשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 11 שבועות
קלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועותברוך אורן
העברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #