קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה10 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature10 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature10 שנים 36 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה10 שנים 41 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה10 שנים 42 שבועות
שלב תוכן #