קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה12 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature12 שנים 32 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature12 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug12 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature12 שנים 41 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature12 שנים 45 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature13 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה13 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #