קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature15 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature13 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature13 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature13 שנים 8 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #