קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה10 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 50 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature16 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 45 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 39 שבועות
שלב תוכן #