קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה9 שנים 50 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature15 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug14 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #