קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature9 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה9 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה9 שנים 9 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature10 שנים 14 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature11 שנים 12 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature10 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועותshiralony
שלב תוכן #