קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה14 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature12 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature12 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature12 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature12 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature12 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 9 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #