קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature8 שנים 47 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature7 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature6 שנים 27 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature6 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug12 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature10 שנים 43 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה11 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature10 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה10 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature9 שנים 16 שבועות
שלב תוכן #