קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה11 שנים 21 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug11 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה11 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה10 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature9 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature9 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: קצת על הרקע של ענת ניר פתוחnormalfeature9 שנים 14 שבועות
ארכיון מה קורההשאלת קלטות ינואר 2011פתוחnormalfeature9 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature7 שנים 17 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature7 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה6 שנים 33 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה6 שנים 34 שבועות
שלב תוכן #