קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature6 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature6 שנים 41 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature6 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature6 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature6 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature6 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature6 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature6 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature5 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature5 שנים 31 שבועותshiralony
שלב תוכן #