קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature7 שנים 43 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature7 שנים 41 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature7 שנים 39 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature7 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature7 שנים 36 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature7 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature7 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature7 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature6 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature6 שנים 31 שבועותshiralony
שלב תוכן #