קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature13 שנים 6 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature13 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature13 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature13 שנים שבוע אחדברוך אורן
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature13 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature13 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature13 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature12 שנים 35 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature11 שנים 49 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותshiralony
שלב תוכן #