קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature7 שנים 2 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature6 שנים 51 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature6 שנים 49 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature6 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature6 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature5 שנים 43 שבועותshiralony
שלב תוכן #