קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה8 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה5 שנים 9 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה5 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה4 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה4 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה4 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה4 שנים 28 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה4 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה4 שנים 26 שבועותshiralony
שלב תוכן #