קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה10 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה6 שנים 34 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה7 שנים 5 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה5 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה6 שנים 2 ימים
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה6 שנים 2 ימים
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה6 שנים 2 ימיםshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה6 שנים 16 שעות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה5 שנים 50 שבועותshiralony
שלב תוכן #