קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה8 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה4 שנים 49 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה5 שנים 20 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה4 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה4 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה4 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה4 שנים 15 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה4 שנים 15 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה4 שנים 13 שבועותshiralony
שלב תוכן #