קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה11 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה11 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה11 שנים 21 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה11 שנים 25 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה11 שנים 21 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה11 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה11 שנים 19 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה11 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #