קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature12 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature11 שנים 30 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature12 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature11 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature11 שנים 25 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature11 שנים 35 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature11 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #