קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature6 שנים 41 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature6 שנים 36 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature6 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature6 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה8 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature8 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 15 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה4 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #