קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature12 שנים 44 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature11 שנים 14 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהצבע ארגמןפתוחnormalfeature9 שנים 25 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature13 שנים 7 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature13 שנים 5 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 42 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature11 שנים 14 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature10 שנים 44 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature9 שנים 15 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature9 שנים 17 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98התחזות לצדקפתוחnormalfeature7 שנים 21 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #