קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature10 שנים 12 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98סיקור כנס פונדקאותפתוחnormalfeature9 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה9 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature8 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה15 שנים 32 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature13 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature13 שנים 15 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature12 שנים 20 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 38 שבועות
שלב תוכן #