קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature16 שנים 50 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 44 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 36 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה16 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature15 שנים 16 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה15 שנים 26 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה15 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה15 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature15 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature15 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature13 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature13 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: שלבים בתכנון אירוע קהפתוחnormalfeature13 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #