קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה8 שנים 42 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה8 שנים 42 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה8 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature8 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה8 שנים 40 שבועותshiralony
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature8 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature8 שנים 25 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature6 שנים 50 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #