קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרסדנת ריאיון לתקשורת- מאיה רפתיחה מחדשnormalמשימה6 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה6 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה6 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature6 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה6 שנים 28 שבועותshiralony
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature6 שנים 24 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature6 שנים 13 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2015פתוחnormalfeature4 שנים 38 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #