קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature7 שנים 23 שבועות
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98מגדר חוצה גבולותפתוחnormalfeature7 שנים 16 שבועות
שידורינו בערוץ 98נתוני כניסה מסודרים למערכת טופלnormalמשימה6 שנים 34 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה6 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature6 שנים 30 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug12 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature11 שנים שבוע אחד
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה11 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
שלב תוכן #