קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature4 שנים 26 שבועות
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature6 שנים 51 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature7 שנים 2 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature6 שנים 49 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature6 שנים 49 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature8 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature7 שנים 14 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport7 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature9 שנים 3 ימיםברוך אורן
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature7 שנים 12 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature7 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature7 שנים 3 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature5 שנים 43 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature5 שנים 43 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature5 שנים 45 שבועות
שלב תוכן #