קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטסמל מיוןSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature5 שנים 5 שבועות
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature7 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature7 שנים 31 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature7 שנים 33 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature7 שנים 28 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature7 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 25 שבועות
שידורינו בערוץ 98להט"ב בעולם המוסלמיפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועותהילה לב
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport8 שנים 23 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature9 שנים 31 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature7 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature7 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature7 שנים 35 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature6 שנים 23 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature6 שנים 23 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature6 שנים 24 שבועות
שלב תוכן #