קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature10 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה11 שנים 12 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה11 שנים 14 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature11 שנים 13 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה10 שנים 25 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug10 שנים 34 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature11 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #