קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature9 שנים 12 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועות
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחדברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה9 שנים 39 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה9 שנים 41 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature9 שנים 41 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature9 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים יום אחד
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug9 שנים 9 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature9 שנים 32 שבועות
שלב תוכן #