קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בטופס יצירת קשרפתוחcriticalbug16 שנים 40 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 44 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 44 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועות
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature16 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature16 שנים 47 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה16 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מערכת CRM באתרפתוחcriticalfeature16 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature14 שנים 27 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature14 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature14 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature14 שנים 31 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature14 שנים 35 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #