קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature11 שנים 42 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature11 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature11 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature11 שנים 37 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature10 שנים 32 שבועותshiralony
שלב תוכן #