קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature12 שנים 40 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 33 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature12 שנים 29 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 27 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature11 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature10 שנים 39 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature10 שנים 37 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature10 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #