קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature9 שנים 42 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature9 שנים 42 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport9 שנים 42 שבועותאוסקר אויריך
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 26 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature11 שנים 3 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature10 שנים 50 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהצבע ארגמןפתוחnormalfeature9 שנים 9 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature12 שנים 43 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature12 שנים 42 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug10 שנים 24 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature10 שנים 27 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature9 שנים 7 שעותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98זהירות מהמרווחפתוחnormalfeature9 שנים שבוע אחדברוך אורן
שלב תוכן #