קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98פמיניזם, מוגבלות ומה שביניהפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועות
שידורינו בערוץ 98ארגז כלים ורודטופלnormalfeature9 שנים 4 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98אמהות בסכנהפתוחnormalfeature9 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature8 שנים 51 שבועות
שידורינו בערוץ 98מרחב משלנו - רב שיח בעקבות הטופלnormalfeature8 שנים 51 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature8 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature8 שנים 51 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature8 שנים 51 שבועות
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature7 שנים 46 שבועותshiralony
שלב תוכן #