קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 3 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה13 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug13 שנים 49 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature13 שנים 49 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה13 שנים 46 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 8 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature15 שנים 28 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature15 שנים 27 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature15 שנים 27 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature15 שנים 24 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature15 שנים 23 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature15 שנים 10 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #