קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 6 ימים
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug9 שנים 51 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature9 שנים 49 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה9 שנים 47 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה9 שנים 49 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 10 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature11 שנים 29 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature11 שנים 26 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature11 שנים 24 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 11 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #