קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 26 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה10 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug10 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature10 שנים 19 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature10 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה10 שנים 16 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה10 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 31 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?קוד להתממשקותפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature11 שנים 47 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהחדשות הוט לגבי פרידמןפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועותברוך אורן
תחזוקת אתר מה קורה?לבטל auto rewindפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature11 שנים 45 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature11 שנים 32 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #