קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature7 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה8 שנים 23 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה7 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature8 שנים 46 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature9 שנים 6 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה7 שנים 39 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature9 שנים 4 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה8 שנים 46 שבועותshiralony
תחזוקת אתר מה קורה?עדכון אתר הבדיקותפתוחcriticalsupport14 שנים 5 שבועותslioz
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועותאוסקר אויריך
שלב תוכן #