קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature9 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה9 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה9 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה9 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה9 שנים 48 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature9 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 3 ימים
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature10 שנים 4 ימים
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature10 שנים שבוע אחד
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature10 שנים 4 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature10 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה10 שנים 8 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה10 שנים 10 שבועות
שלב תוכן #