קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature8 שנים 43 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature8 שנים 43 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature8 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature8 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature8 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה8 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה8 שנים 9 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature10 שנים 43 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature13 שנים 48 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature12 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature12 שנים 15 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה12 שנים 13 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה12 שנים 21 שבועות
שלב תוכן #