קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature6 שנים 35 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature6 שנים 35 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature6 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature6 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature6 שנים 7 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature6 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה6 שנים 25 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה6 שנים 2 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature6 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature6 שנים 37 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature7 שנים 47 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature8 שנים 35 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature11 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature9 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 14 שבועות
שלב תוכן #