קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98הליכת ג'יין דמוקרטיה עם יואפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פאנל בנושא נראות נשיםפתוחnormalfeature10 שנים 42 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature10 שנים 8 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון ביקורתי בתעשיית המין בפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתריום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה10 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98פסטיביפתוחnormalמשימה10 שנים 8 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס הון שלטון עיתוןפתוחnormalfeature10 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98הליכות ג'יין זכויות עובדיםפתוחnormalfeature10 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature12 שנים 2 שבועות
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature12 שנים 42 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת אתר מה קורה?הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature15 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature14 שנים 5 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature14 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה14 שנים 13 שבועות
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
שלב תוכן #