קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature12 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature12 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature12 שנים 38 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature10 שנים 40 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים 2 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature9 שנים 47 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 13 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 18 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 50 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 13 שעות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 41 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 47 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 37 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה14 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 44 שבועות
שלב תוכן #