קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature14 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה14 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature13 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature13 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature13 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature13 שנים 2 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature13 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature13 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature11 שנים 20 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature10 שנים 34 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature10 שנים 28 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?כאשר מוסיפים תגובה לחדשות הפתוחminorbug16 שנים 45 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature14 שנים 51 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה16 שנים 31 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature14 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature15 שנים 21 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה15 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה15 שנים 17 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה15 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #