קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתריש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature10 שנים 29 שבועות
תחזוקת ציודcanon לתיקוןפתוחnormalbug10 שנים 28 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרגיי ריאטריה-חזרות גנרליות ופתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודקלטות שברי קנהפתוחnormalfeature10 שנים 25 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרעריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרתערוכת "יא הומופוב"פתוחcriticalfeature10 שנים 21 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרחיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature10 שנים 20 שבועותברי דוידסון
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה10 שנים 19 שבועות
שיתופי פעולהקמרה אובסקורהפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהשחם (איגוד)פתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהביכורי העיתיםפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: יציאה מהארוןפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
שידורינו בערוץ 98מגזין: קהילה ודתפתוחnormalsupport9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
ארכיון מה קורהשידור סקס אחר 2010פתוחminorfeature9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
שיתופי פעולהמנשרפתוחnormalfeature9 שנים 46 שבועותאוסקר אויריך
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature9 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרנורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
שלב תוכן #