קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרבעיכוב עד 2009-09: קצבת שאריםהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature10 שנים 9 שבועות
שידורינו בערוץ 98דיון בנושא טרנסג'נדריזםפתוחcriticalfeature10 שנים 7 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב הפיגועפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמשמרות גאווה ראיון וסרט רחופתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרסיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרתיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature9 שנים 44 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולההכשרת בני נוערפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature9 שנים 43 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתרתהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
מיני-כתבות לאתריוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועות
שלב תוכן #