קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה6 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature6 שנים 18 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature6 שנים 30 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature6 שנים 30 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה6 שנים 34 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature6 שנים 34 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה6 שנים 36 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה6 שנים 36 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature7 שנים 18 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature7 שנים 18 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature8 שנים שבוע אחדshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature7 שנים 41 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature8 שנים 39 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #