קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
שידורינו בערוץ 98נס לא קרה לנו- לפידים ושירה פתוחnormalמשימה7 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature7 שנים 10 שבועות
שידורינו בערוץ 98לוקחות את הלילה בחזרהפתוחnormalfeature7 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור טקס חנוכת אנדרטת הזיכטופלnormalfeature7 שנים 22 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפגנה נגד להט"בפוביה בבימהפתוחnormalמשימה7 שנים 25 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98חמש שנים לרצחפתוחnormalfeature7 שנים 25 שבועות
שידורינו בערוץ 98מיצג בינלאומי נגד ייבוא פרופתוחnormalמשימה7 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98ערב "שירה לשם שינוי" #1 30.11.2013פתוחnormalמשימה7 שנים 27 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98מצעד השרמוטות ת"אפתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לתקציב פתוחnormalfeature8 שנים 9 שבועותברוך אורן
תחזוקת ציודתיק נשיאה למצלמות וסטנדיםטופלnormalfeature8 שנים 9 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס נשים ושפהפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרנשים ודיפלומטיה סרטונים לאפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98נשים ודיפלומטיהפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרצעדה נגד אבדנותפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותshiralony
מיני-כתבות לאתרמיני-סרטונים תקשורת מחאתיתפתוחnormalfeature8 שנים 44 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98תקשורת מחאתית עם מאיה רימרפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועותshiralony
שידורינו בערוץ 98כנס טרנסרפואה בשיבאפתוחnormalfeature9 שנים 30 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98כנס גאווה בכנסתפתוחnormalfeature10 שנים 3 שבועות
שלב תוכן #