קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה10 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature10 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature9 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature9 שנים 23 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature9 שנים 22 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature9 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98women in the revolution in the arab worldפתוחnormalfeature9 שנים 20 שבועות
שידורינו בערוץ 98נשים וספורט - הזמנה למפגש השפתוחnormalfeature9 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98תקשורת חיוביתפתוחnormalfeature7 שנים 22 שבועות
שידורינו בערוץ 98אני קצת משוגעתפתוחnormalfeature6 שנים 36 שבועות
תחזוקת ציודרכש 2014פתוחnormalfeature6 שנים 29 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature13 שנים שבוע אחד
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature12 שנים 47 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature12 שנים 39 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature11 שנים 19 שבועות
שלב תוכן #