קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature13 שנים 41 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature14 שנים 30 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה14 שנים 26 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה14 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature14 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature14 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature13 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה13 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature12 שנים 30 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature12 שנים 28 שבועות
מיני-כתבות לאתרדיון בנושא הרשעה של קצב - סרטופלnormalfeature12 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature12 שנים 11 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature12 שנים 17 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature10 שנים 38 שבועות
מיני-כתבות לאתריום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature10 שנים 22 שבועות
שלב תוכן #