קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 43 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד ה-23/1/10: פרויקט הדר - הטיפול מעוכבnormalfeature9 שנים 44 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature10 שנים 33 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 39 שבועות
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה10 שנים 29 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה10 שנים 24 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב עד 10/2009: מחווה לגאים להטיפול מעוכבnormalמשימה10 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: תערוכת 100 זהויותפתוחnormalfeature10 שנים 13 שבועות
מיני-כתבות לאתרמסיבת יומןפתוחnormalמשימה10 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרערב שירי אבלפתוחnormalfeature10 שנים 10 שבועות
מיני-כתבות לאתרסדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתרמייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 34 שבועות
מיני-כתבות לאתרהנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature8 שנים 36 שבועות
מיני-כתבות לאתר4 סרטונים על מדיניות פמיניסטופלnormalfeature8 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרהחברים מספרים על הדרפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
מיני-כתבות לאתרAUTHENTIC. A NET PORN CRITIQUEפתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
שידורינו בערוץ 98פאנל BDSM בבית הפתוחפתוחnormalfeature8 שנים 14 שבועות
שידורינו בערוץ 98 הרצאה של דנה בקבוצת הקריאה פתוחnormalfeature8 שנים 25 שבועות
שידורינו בערוץ 98ירושלים של ורודפתוחnormalfeature8 שנים 21 שבועות
שידורינו בערוץ 98הפאנל המרכזי של קהילת הלהט"פתוחnormalfeature6 שנים 41 שבועות
שלב תוכן #