קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
שידורינו בערוץ 98יצירת תקציב מגדרי בעיריית תפתוחnormalfeature5 שנים 20 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?סלולאריפתוחminorfeature12 שנים 4 שבועות
תורנויותקריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 50 שבועות
תורנויותקריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 41 שבועות
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature10 שנים 21 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה10 שנים 27 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה10 שנים 21 שבועות
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature10 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature10 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרמעוכב: פתיחת סניף של קופח כלהטיפול מעוכבnormalfeature10 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרבוז'י הרצוגפתוחnormalfeature10 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרעצרת כיכר רביןפתוחnormalמשימה10 שנים שבוע אחד
מיני-כתבות לאתרהתפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
תחזוקת ציודרשימת קניות מתועדפת לסיום תפתוחnormalfeature8 שנים 41 שבועות
שידורינו בערוץ 98מדיניות פמיניסטיתטופלnormalfeature8 שנים 6 שבועות
מיני-כתבות לאתרBDSM - בין המרחב האישי למרחב הפתוחnormalfeature8 שנים 33 שבועות
מיני-כתבות לאתרארגז: הצגת המשתתפים במפגש ופתוחnormalfeature8 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתר 4 סרטונים על הפאנל בנושא הרטופלnormalfeature8 שנים 6 שבועות
שלב תוכן #