קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
מיני-כתבות לאתרקבוצה חברתית לביפתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרקבוצת זמרפתוחnormalfeature11 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרארועי פוריםפתוחnormalמשימה11 שנים 14 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתר עליה במס' נשאי האיידספתוחnormalמשימה11 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרכנס גאווה בפריפריהפתוחnormalמשימה11 שנים 14 שבועות
מיני-כתבות לאתרשיווק סרטך ברשתפתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרזהות, הזדהות, ופוליטיקה קוופתוחnormalfeature11 שנים 11 שבועות
מיני-כתבות לאתרסיקור התערוכה 'עושים עירום פתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתר'לסבית קטלנית'פתוחnormalמשימה11 שנים 10 שבועותAvihu S
מיני-כתבות לאתרקבוצת "קשת הזהב"פתוחnormalfeature11 שנים 9 שבועות
מיני-כתבות לאתרהקמת פורטל גאווה בויקיפדיה פתוחnormalמשימה11 שנים 8 שבועות
תחזוקת ציודהעברת חדר עריכה למתנ"ס הגאהפתוחnormalfeature11 שנים 8 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתראיגי לאן בשישי הקרובפתוחnormalמשימה11 שנים 7 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרברכות בכנסת לרגל חודש הגאוופתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועות
מיני-כתבות לאתרהרצאה על גיבוש זהות להט"בפתוחnormalfeature11 שנים 4 שבועות
שידורינו בערוץ 98גיי-ריאטריה: עריכה והבאה לשפתוחcriticalfeature11 שנים 3 שבועותברוך אורן
שידורינו בערוץ 98קהילה לאן09: עריכה והבאה לשיפתוחcriticalfeature11 שנים 3 שבועותברוך אורן
שיתופי פעולהתוכנית הבוקר בערוץ 10פתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרמצעד הגאווה וחתונת המאהפתוחnormalfeature10 שנים 51 שבועות
מיני-כתבות לאתרלבדוק אפשרות להזיז את הפגישפתוחnormalfeature10 שנים 50 שבועות
שלב תוכן #