קריאות לכל הפרויקטים

פרויקטSummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
תחזוקת אתר מה קורה?הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?בלוק תרומותפתוחnormalfeature12 שנים 33 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרפיקניק בת קולהטיפול מעוכבnormalfeature12 שנים 31 שבועותברוך אורן
תורנויותתורנויות דצמברפתוחnormalמשימה12 שנים 27 שבועות
תורנויותקריינויות ינוארפתוחnormalמשימה12 שנים 27 שבועות
שידורינו בערוץ 98כתוביות למהדורת 12/2007פתוחnormalfeature12 שנים 23 שבועות
תורנויותתורנויות פברוארפתוחnormalfeature12 שנים 21 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?תקלה בבלוגפתוחnormalfeature12 שנים 5 ימיםברוך אורן
תורנויותפרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
תורנויותדוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
תורנויותתזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
תורנויותהקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
תורנויותלימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה11 שנים 24 שבועות
שיתופי פעולהיום עיון "מה קורה"פתוחnormalמשימה11 שנים 20 שבועות
מיני-כתבות לאתרסרטים לטרנס'גנדרפתוחnormalbug11 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרפעילות נשים במתנספתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
מיני-כתבות לאתרלאון מהאח הגדולפתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועות
תחזוקת אתר מה קורה?הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature11 שנים 18 שבועותברוך אורן
מיני-כתבות לאתרטיטוא 1 לסמסך מזמין למה קורהפתוחnormalמשימה11 שנים 16 שבועות
מיני-כתבות לאתרמחזות אסורים באוניברסיטהפתוחnormalfeature11 שנים 16 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #