קריאות עבור תחזוקת אתר מה קורה?

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה16 שנים 16 שבועותברוך אורן
בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה16 שנים 15 שבועות
שלב תוכן #