קריאות עבור תחזוקת אתר מה קורה?

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
פתרון חדש לאחסנהפתוחcriticalמשימה16 שנים 6 שבועותברוך אורן
בדיקה משפטית אקו"םפתוחcriticalמשימה16 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #