קריאות עבור תחזוקת אתר מה קורה?

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
סלולאריפתוחminorfeature15 שנים 35 שבועות
הצטרף לרשימת תפוצהפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועות
פרסומות של גוגלפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועות
הכותרות לא בולטות מספיק ביחפתוחnormalfeature15 שנים 37 שבועות
לבטל auto rewindפתוחnormalfeature15 שנים 30 שבועות
התקנת מערכת CRM באתרפתוחcriticalfeature15 שנים 35 שבועותברוך אורן
כיתוב משפטיפתוחcriticalfeature15 שנים 33 שבועותברוך אורן
יצירת קישור וידאו עם אייקוןפתוחnormalfeature15 שנים 35 שבועותברוך אורן
הייתכן שלא נשלחים עדכוניםפתוחcriticalfeature15 שנים 33 שבועותברוך אורן
הוספת בלוק "המלץ" לפייסבוק ופתוחnormalfeature14 שנים 4 שבועותברוך אורן
קוד להתממשקותפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
תקלה בבלוגפתוחnormalfeature14 שנים 39 שבועותברוך אורן
התקנת SIngleSignOnפתוחcriticalfeature15 שנים 35 שבועותברוך אורן
מהדורות לפרויקטיםפתוחnormalfeature15 שנים 34 שבועותברוך אורן
התקנת מודולים מגניביםפתוחnormalfeature15 שנים 32 שבועותברוך אורן
בלוק תרומותפתוחnormalfeature15 שנים 19 שבועותברוך אורן
שלב תוכן #