קריאות עבור תורנויות

Summaryמצבעדיפותסמל מיוןסיווגLast updatedבאחריות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 35 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 31 שבועות
שלב תוכן #