קריאות עבור תורנויות

Summaryמצבעדיפותסיווגסמל מיוןLast updatedבאחריות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature15 שנים 29 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature15 שנים 20 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 8 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 14 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 11 שבועות
שלב תוכן #