קריאות עבור מיני-כתבות לאתר

Summaryמצבסמל מיוןעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
יום הבינלאומי נגד הומובופיפתוחnormalfeature6 שנים 18 שבועות
יום הזיכרון לטרנסג'נדרספתוחnormalfeature8 שנים 27 שבועות
מייצג גאווה בב"שפתוחnormalמשימה9 שנים 26 שבועות
חיי הלילה: הפליגראונדפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותברי דוידסון
סדנת קולפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועות
התפתחות נטייה מינית אצל עובפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
יש עם מי לדבר פרשה מהאגודה - פתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
יוני -פצוע מהברנוער שתובע אפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
אירוע מתנדבים של שישה צבעיםפתוחnormalfeature9 שנים 38 שבועותברוך אורן
עריכה: רפי פרץ אצל עמוס שוקןפתוחnormalfeature9 שנים 28 שבועותברוך אורן
מצעד זכויות האדםפתוחnormalfeature9 שנים 36 שבועות
תיירות גאה בעד ונגדפתוחnormalfeature9 שנים 40 שבועותברוך אורן
תהלוכה וטקס יום הזיכרון לטרפתוחcriticalfeature9 שנים 36 שבועותברוך אורן
סיקור הסמינר האסטרטגיפתוחnormalfeature9 שנים 52 שבועותברוך אורן
דיון על סדר היום לקהילה בעקפתוחnormalfeature9 שנים 52 שבועותברוך אורן
הנאום של שוקי ביום הזיכרון פתוחnormalfeature8 שנים 28 שבועות
נורה גרינברג לגבי הטרנסית הפתוחnormalfeature8 שנים 37 שבועות
נשים וטכנולוגיות רפואיות - פתוחnormalfeature8 שנים 32 שבועות
מצעד השרמוטות חיפהפתוחnormalfeature6 שנים 19 שבועות
יום ספורט הקהילה הגאה ״מעברפתוחnormalמשימה6 שנים 42 שבועותshiralony
שלב תוכן #