קריאות עבור תורנויות

Summaryסמל מיוןמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #