קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedסמל מיוןבאחריות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature11 שנים 23 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature11 שנים 15 שבועות
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה11 שנים 8 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה11 שנים 8 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature11 שנים 2 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה10 שנים 5 שבועות
שלב תוכן #