קריאות עבור תורנויות

SummaryמצבעדיפותסיווגLast updatedבאחריותסמל מיון
תורנויות דצמברפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
דוכן של מה קורה בפסיטבל הסרפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
קריינות נובמברפתוחnormalfeature16 שנים 4 שבועות
פרסום פורמים באינטרנטפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
לימוד בל עריכהפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
קריינות ספטמברפתוחnormalfeature16 שנים 12 שבועות
תורנויות פברוארפתוחnormalfeature15 שנים 43 שבועות
הקמה של טבלה שתציע את המוגקפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
קריינויות ינוארפתוחnormalמשימה15 שנים 49 שבועות
תזכורת ע"י smsפתוחnormalמשימה14 שנים 46 שבועות
שלב תוכן #